1

Ημερίδα
10
από Αυγερινού-Κολώνια Σοφία
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
11
από Αυγερινού-Κολώνια Σοφία
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
14
από Αυγερινού-Κολώνια Σοφία
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Αυγερινού-Κολώνια Σοφία
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
17
από Αυγερινού-Κολώνια Σοφία
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
18
από Αυγερινού-Κολώνια Σοφία
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Διδακτορική Διατριβή