2
από Αυλωνίτης Γ.Ι., Σταθακόπουλος Β.Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
3
Αρχιτέκτονες: Αυλωνίτης Γ., Γρυμπογιάννη Χ.
Διεύθυνση: Ανάβυσσος

Κτίριο