1
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ...

Συνέδριο