3
από Βαβίζος Γεώργιος, Μερτζάνης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
5
από Βαβίζος Γεώργιος, Ζανάκη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Βαβίζος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
13
από Βαβίζος Γεώργιος........
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Βαβίζος Γεώργιος...

Βιβλίο
15
από Δάκας Α., Βαβίζος Γεώργιος, Ψαρουδάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Βαβίζος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
19
από Βαβίζος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο