1
από Βαβατζανίδης Α., Τουλούμη Ε., Μπουρνή N.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση σεμιναρίου
2
από Βαβατζανίδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση σεμιναρίου
3
από Βαβατζανίδης Α., Μπουρνής Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Έκθεση-Μελέτη