1
από Βαβύλη Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
2
από Βαβύλη Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
3
από Βαβύλη Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Διδακτορική Διατριβή
4
από Βαβύλη Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου