2
5
από Βαγιάνος Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
7
από Βαγιάνος Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Λεξικό
10
από Βαγιάνος Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Λεξικό
11
από Βαγιάνος Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Λεξικό
15
από Βαγιάνος Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο
18

Βιβλίο