2
5
από Βαγιανός Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
7
από Βαγιανός Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Λεξικό
10
από Βαγιανός Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Λεξικό
11
από Βαγιανός Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Λεξικό
15

Βιβλίο
17

Βιβλίο