1
από Βαζαίος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
2
από Παφύλιας Θ., Βαζαίος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Ρακόπουλος Κ., Βαζαίος Ε., Γαβριήλ Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Βαζαίος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
5
από Βαζαίος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Εισήγηση ημερίδας
7
από Βαζαίος Ε., Μακρυλλός Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Βαζαίος Ε., Ρακόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Βαζαίος Ε., Τσίλης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Βαζαίος Ε., Βαρδαλάκου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Βαζαίος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο