4
από Βακάλης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Αλιβιζάτος Γ., Βακάλης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
12
από Αλιβιζάτος Γ., Βακάλης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Βακάλης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Άρθρο περιοδικού
19
από KRATZSCH HEL., Βακάλης Α., Κοντός Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
20
από Βακάλης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο