1
από Βαλαλάς Δημήτριος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
2
από Βαλαλάς Δημήτριος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Βαλαλάς Δημήτριος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Βαλαλάς Δημήτριος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Βαλαλάς Δημήτριος Θ....

Βιβλίο
7
από Βαλαλάς Δημήτριος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
8
από Βαλαλάς Δημήτριος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
9
από Βαλαλάς Δημήτριος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
10
από Βαλαλάς Δημήτριος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
13
από Βαλαλάς Δημήτριος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
14
από Βαλαλάς Δημήτριος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
15
από Βαλαλάς Δημήτριος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
16
από Βαλαλάς Δημήτριος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
17
από Βαλαλάς Δημήτριος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
18
από Βαλαλάς Δημήτριος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
19
από Βαλαλάς Δημήτριος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
20
από Βαλαλάς Δημήτριος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο