1
από Βαλσαμάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Το πλήρες κείμενο

2
από Βαλσαμάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
3
Αρχιτέκτονες: Βαλσαμάκης Νίκος, Σερδάρη-Βαλσαμάκη Μαρία
Διεύθυνση: Χολαργός

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Αμαρούσιον

Κτίριο
5
από Βαλσαμάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Θέματα: '; ...Βαλσαμάκης Νίκος...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της διάλεξης

Διάλεξη
6
Αρχιτέκτονες: Βαλσαμάκης Νίκος, Μανουηλίδης Κώστας
Διεύθυνση: Αθήνα, Σταδίου 44 και Πεσματζόγλου

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Φιλοθέη, Ευριπίδου 11

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Σούνιο

Κτίριο
9
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Κηφισσιά, Γούναρη και Λέσβου 15

Κτίριο
10
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σπευσίππου 3-5 και Γλύκωνος

Κτίριο
13
από Βαλσαμάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1963
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Βαλσαμάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1963
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Βαλσαμάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1963
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Βαλσαμάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1963
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Βαλσαμάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1963
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
από Βαλσαμάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1963
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Βαλσαμάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Αρχιτεκτονικό γραφείο Ν. Βαλσαμάκη. (Πηγή: Ζυγός, 1962, τεύχ.76)

Άρθρο περιοδικού
20
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Ανάβυσσος, Αθηνών - Σουνίου, 47ο χιλιόμετρο

Κτίριο