2
από Καρασιδέρη Α., Βαμβακάρης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Βαμβακάρης Ν., Αντύπας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Διπλωματική Εργασία