1
Αρχιτέκτονες: Ορφανός Θ., Βαρδάκος Κ.
Διεύθυνση: Νέο Ψυχικό, Κηφισίας 210

Κτίριο
2
από Βαρδάκος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1952

Βιβλίο