1
από Βαρκαράκης Κωνσταντίνος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
2
από Βαρκαράκης Κωνσταντίνος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
3
από Βαρκαράκης Κωνσταντίνος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
4
από Βαρκαράκης Κωνσταντίνος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
6
από Βαρκαράκης Κωνσταντίνος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
7
από Βαρκαράκης Κωνσταντίνος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Βαρκαράκης Κωνσταντίνος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
13
από Βαρκαράκης Κωνσταντίνος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1976
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Βαρκαράκης Κωνσταντίνος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1974
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Βαρκαράκης Κωνσταντίνος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού