2
από Βασιλείου Γ.Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο

3
από Βασιλείου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διπλωματική Εργασία
5
από Βασιλείου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
6
από Βασιλείου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
7
από Βασιλείου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1969
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Βασιλείου Γ....

Βιβλίο