1
από Βασιλείου Δ., Βαρελόπουλος Ι., Χουλιάρας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διπλωματική Εργασία
2
από Βασιλείου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Βασιλείου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1954

Βιβλίο
5
από Βασιλείου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1954

Βιβλίο
6
από Βασιλείου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1953

Βιβλίο
8
από Βασιλείου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1950
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Βασιλείου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1950
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Βασιλείου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1950
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Βασιλείου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1949
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού