1
από Jarke M., Lenzerini M., Βασιλείου Ι., Βασιλειάδης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
5
από Βασιλείου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Άρθρο περιοδικού
6
από Βασιλείου Ι. Β., Μιχαήλ Ι. Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1971
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Βασιλείου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1953

Βιβλίο