4
από Βασιλείου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

11
από Βασιλείου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

12
από Βασιλείου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
13
από Βασιλείου Π., Κόλλια Κ., Αργυρόπουλος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Βασιλείου Π., Ταραντίλη Π., Δέρβος Κ., Δράτσας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Δέρβος Κ., Βασιλείου Π., Novakovic J., Δράτσας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Βασιλείου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
17
από Βασιλείου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
19
από Σκουλικίδης Θ., Βασιλείου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
20
από Βασιλείου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου