3
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
4
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
5
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
6
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
7
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
8
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
9
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
10
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
14
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
17
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού