1
Αρχιτέκτονες: Βασιλειάδης Προκόπιος, Μπογδάνος Γιώργος
Διεύθυνση: Ρέντη

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Βουρέκας Εμμανουήλ, Βασιλειάδης Προκόπιος, Στάικος Σπύρος, Γεωργιάδης Αντώνης
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας

Κτίριο
3
4
Αρχιτέκτονας: Βασιλειάδης Προκόπιος
Διεύθυνση: Αγία Παρασκευή

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Βασιλειάδης Προκόπιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πατρειάρχου Ιωακείμ και Ηροδότου

Κτίριο