1
από Βεκίνης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
2

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Ξανθοπούλου Γκαλίνα, Βεκίνης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Ξανθοπούλου Γκαλίνα, Βεκίνης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Ξανθοπούλου Γκαλίνα, Βεκίνης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Ξανθοπούλου Γκαλίνα, Βεκίνης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Καλιτσουνάκης Ν., Βεκίνης Γεώργιος, Tomlinson W.J.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Καλιτσουνάκης Ν., Βεκίνης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Τσορμπατζόγλου Γ., Βεκίνης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
12

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Θεοδωρόπουλος Δ., Βεκίνης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Θαλάσση Κ., Βεκίνης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου