1
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης...

Ημερίδα