1
από Βλάχας Π., Καμπανός Η., Χατζηπαυλίδου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
2
από Βλάχας Π., Κουτσιμάνης Ξ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Διπλωματική Εργασία