12
από Βλάχος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
13
από Βλάχος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
14
από Βλάχος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
16
από Βλάχος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο