2
από Νικολάκης Β., Τσαπατσής Μ., Βλάχος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Βλάχος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
4
από Βλάχος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
13
17
από Βλάχος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Βλάχος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Εισήγηση σεμιναρίου
20
από Βλάχος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Εισήγηση σεμιναρίου