1
από Βλάχος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Φείδαρος Δ., Σαρρής Ι., Βλάχος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Κατσαβός Ν., Λεκάκης Ι., Βλάχος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Βλάχος Ν., ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΕΩ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Διπλωματική Εργασία