1
από Βουδούρης Γεώργιος, Μπαλτάς Αριστείδης
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
4
από Βουδούρης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
6
7
από Kittel Charles, Knight Walter D., Ruderman Malvin A.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Βουδούρης Γεώργιος...

Βιβλίο
9
από Βουδούρης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1976
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
10
από Βουδούρης Γεώργιος, Chenevier Pierre
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
11
από Βουδούρης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
12
από Βουδούρης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1968
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
13
από Βουδούρης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
14
από Βουδούρης Γεώργιος, Καρούμπαλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
16
από Βουδούρης Γεώργιος Οδ.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Βουδούρης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
18
από Βουδούρης Γεώργιος Οδ.
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Βουδούρης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1960

Βιβλίο
20
από Βουδούρης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1959

Βιβλίο