1
από Βραχόπουλος Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το κείμενο της εισήγησης:

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Βραχόπουλος Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το κείμενο της εισήγησης:

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Βραχόπουλος Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
7
από McQuiston Faye C., Parker Jerald D.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Βραχόπουλος Μιχάλης...

Βιβλίο
8

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Βραχόπουλος Μιχάλης, Κωτσιόβελος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
12

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Βραχόπουλος Μιχάλης, Φιλιός Α., Στυλιανού Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου