2
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτ. Κεντρ. Ελλάδος...
Το περιεχόμενο της εκδήλωσης

Εισήγηση ημερίδας
5
από Καλλία-Αντωνίου Αγγελική
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτ. Κεντρ. Ελλάδος...
Το περιεχόμενο της εκδήλωσης

Εισήγηση ημερίδας
6
από Δέρκας Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτ. Κεντρ. Ελλάδος...
Το περιεχόμενο της εκδήλωσης

Εισήγηση ημερίδας
7
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτ. Κεντρ. Ελλάδος...

Συνέδριο
8
από Θάνος Μ., Μανούδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΓΕΩΤΕΕ Παράρτ. Κεντρ. Ελλάδος, Ε.Ε. Διαχείρισης Υδατικών Πόρων...

Μελέτη
9
από Χατζηλάκος Γεώργιος Αθ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτ. Κεντρ. Ελλάδος...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτ. Κεντρ. Ελλάδος...

Ημερίδα
11
από Καρακατσούλης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτ. Κεντρ. Ελλάδος...

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Κατωπόδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτ. Κεντρ. Ελλάδος...

Εισήγηση συνεδρίου
13
...ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτ. Κεντρ. Ελλάδος...

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Στάμου Α., Κυριαζοπούλου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτ. Κεντρ. Ελλάδος...

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Βαβίζος Γεώργιος, Ζανάκη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτ. Κεντρ. Ελλάδος...

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Παπαδόπουλος Α., Παπαδόπουλος Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτ. Κεντρ. Ελλάδος...

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Ταβιτιάν Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτ. Κεντρ. Ελλάδος...

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Μπενσασσών Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτ. Κεντρ. Ελλάδος...

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Παπαστάθης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτ. Κεντρ. Ελλάδος...

Εισήγηση συνεδρίου