2
από Γαβριηλίδης Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
3
από Petruzella F.D.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Γαβριηλίδης Λ....

Βιβλίο
4
από Norton P.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Γαβριηλίδης Λ....

Βιβλίο
5
από Γαβριηλίδης Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διπλωματική Εργασία
6
από Millman Jacob.., Grabel A., Γαβριηλίδης Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
7
από Millman Jacob, Grabel A.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Γαβριηλίδης Λ....

Βιβλίο