4
από Γείτονας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Εισήγηση σεμιναρίου
5
από Γείτονας Α., Ζουμπούλης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Εισήγηση σεμιναρίου
6
7
από Γείτονας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
8
από Γείτονας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
12
από Παπακωνσταντίνου Σ., Γείτονας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Γείτονας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου