1
από Γελεγένης Ι. Ι., Αξαόπουλος Π. Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
2

Ημερίδα
3

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Κουμούτσος Ν., Ανδρουλάκης Θ., Γελεγένης Ι. Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Μελέτη