1
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Γενικό Χημείο του Κράτους - Χημική Υπηρεσία Κέρκυρας...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
2
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Γενικό Χημείο του Κράτους - Χημική Υπηρεσία Μυτιλήνης...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
3
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Γενικό Χημείο του Κράτους...

Συμπόσιο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Γενικό Χημείο του Κράτους...

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Γενικό Χημείο του Κράτους...

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Γενικό Χημείο του Κράτους...

Συμπόσιο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Γενικό Χημείο του Κράτους...

Συνέδριο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...Γενικό Χημείο του Κράτους...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1953
...Γενικό Χημείο του Κράτους...

Βιβλίο
10
από Καράς Ι.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1934
...Γενικό Χημείο του Κράτους...

Βιβλίο