1
από Γερογιάννης Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2018
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
2
από Γερογιάννης Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
4
από Γερογιάννης Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
6
από Γερογιάννης Βασίλης, Γιακόβης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Διπλωματική Εργασία