1
από Γεωργακάκης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2010

4
από Γεωργακάκης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο από τα Τεχν. Χρονικά

Άρθρο περιοδικού
5
από Γεωργακάκης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο από τα Τεχν. Χρονικά

Εισήγηση συνεδρίου