1
από Alonso W., Allmendiger P.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Γεωργούλης Δ....

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Γεωργούλης Δ....

Συνέδριο
3
από Γεωργούλης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
4
από Γεωργούλης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
6
από Βλιάμος Σ., Γεωργούλης Δ., Κουρλιούρος Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
7
από Γεωργούλης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
14
από Γεωργούλης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της διημερίδας

Εισήγηση ημερίδας