3
από Γεωργόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
4
από Kraus K.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Γεωργόπουλος Α....

Βιβλίο
5
από Γεωργόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
10
από Γεωργόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
11
από Γεωργόπουλος Α., Στρίντζη Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση ημερίδας