2
από Γιάνναρος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Το πλήρες κείμενο

3
από Γιάνναρος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
4
από Μπέσης Ν., Βάθη Μ., Γιάνναρος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
5
από Βάθη Μ., Γιάνναρος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο