2
από Γιακουμακάτος Αντρέας
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
3
από Γιακουμακάτος Αντρέας
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
4
από Γιακουμακάτος Αντρέας
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
5
από Γιακουμακάτος Αντρέας
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
6
από Γιακουμακάτος Αντρέας
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Άρθρο περιοδικού
7
από Γιακουμακάτος Αντρέας, Godoli Ezio
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο