3

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Πατρίκιος Δ., Γιαννούλης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
6

Εισήγηση συνεδρίου
7
9

Εισήγηση συνεδρίου
10

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Γιαννούλης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
12
από Γιαννούλης Π., Κουτίνας Α. Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
13

Εισήγηση συνεδρίου