1
από Γιαννόπουλος Ιωάννης Π., Burgoyne Chris J.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Γιαννόπουλος Ιωάννης Π., Burgoyne Chris J.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Γιαννόπουλος Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
5
από Γιαννόπουλος Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο