2
από Γιαννόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Εισήγηση ημερίδας
8
από Γιαννόπουλος Π. Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Τσουκαντάς Σπυρίδων Γ., Γιαννόπουλος Π. Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
15
από Γιαννόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
16
από Γιαννόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
18
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
19
από Γιαννόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση σεμιναρίου