1
από Γιαουτζή Μαρία, Στρατηγέα Αναστασία
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Βιβλίο
6
από Φραντζή Μ., Γιαουτζή Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Φραντζή Μ., Γιαουτζή Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού