2
από Γιώτη Ελενη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
3
από Γιώτη Ελένη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

4
από Καραβασίλη Μαριάνθη
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Γιώτη Ελενη Α....

Βιβλίο
5
από Αποστολέρης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Γιώτη Ελενη Α....

Βιβλίο
7
από Γιώτη Ελενη Α., Καμάρας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο