7
Αρχιτέκτονες: Αντωνακάκης Δημήτρης, Γκάρτζος Κώστας
Διεύθυνση: Αθήνα, Ασκληπιού

Κτίριο
8

Κτίριο
9

Κτίριο
10

Κτίριο