1
από Γκάσιος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Γκάσιος Ε., Παχάκης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
7
από Γκάσιος Ε., Ασημακόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη