6
από Γκέκας Βασίλης, Φραντζεσκάκη Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
8
από Ιγνατιάδης Π., Γκέκας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Μαρκετάκη Α., Γκέκας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Γκέκας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου