4
από Γκέκας Βασίλης, Φραντζεσκάκη Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
5

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Ιγνατιάδης Π., Γκέκας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Μαρκετάκη Α., Γκέκας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Γκέκας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου