4
από Γκέκας Βασίλης, Φραντζεσκάκη Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
5

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Μαρκετάκη Α., Γκέκας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Ιγνατιάδης Π., Γκέκας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Γκέκας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου