4
από Γκούμας Θ., Χρήστου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Γκούμας Θ., Χρήστου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Λελεδάκης Α., Γκούμας Θ., Σαμουηλίδης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Σαμουηλίδης Ι., Ψαρράς Ιωάννης, Γκούμας Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου