1
από Γκούμας Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Διάλεξη
3
από Γκούμας Μ., Λυγερού Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Γκούμας Μ., Κάτσης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
13